0

پروزانکس

نوع فرآوری و منابع پروتئینی در محصول پروزانکس، بخش RDP (پروتئین قابل تجزیه در شکمبه) را به سوی افزایش راندمان سنتز پروتئین میکروبی سوق می دهد. 

در کنار این قسمت از پروتئین، برای تامین قسمت RUP (پروتئین عبوری از شکمبه) از منابعی استفاده شده که نزدیکترین پروفایل اسیدهای آمینه را به اسیدهای آمینه شیر دارد. همچنین قابلیت جذب بیشتری بعد از شکمبه را نیز دارد.

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

  این ترکیب وجود ندارد

  فرآوری این محصول به وسیله دستگاه اکسترودر و در شرایط دمایی و فشار مناسب است.

  نقش پروتئين قابل تجزیه در شکمبه (RDP) از بعضی جهات ساده و از جهاتی دیگر پیچیده است. 

  RDP فی الواقع نیتروژن را برای میکروارگانیسم های شکمبه به طریق صحیح و در زمان مناسب فراهم می کند تا انرژی لازم را برای رشد و عملکردهای کلیدی آن ها تامین کند. 

  این به معنای تأمین نیتروژن مورد نیاز برای تولید پروتئین میکروبی و حمایت از هضم و استفاده از کربوهیدرات در شکمبه است.

  تولید پروتئین میکروبی، که یک نتیجه اصلی رشد میکروبی است، توسط دو عامل کنترل می شود؛ کربوهیدرات هضم شده و راندمان میکروبی (گرم پروتئین میکروبی سنتز شده/ گرم یا کیلوگرم کربوهیدرات هضم شدہ). 

  کمبود 3DP می تواند هضم هر دو کربوهیدرات ساختاری و غیر ساختاری را محدود کند. 

  نوع فرآوری (دستگاه اکسترودر و شرایط دمایی و فشار مناسب و منابع پروتئینی در محصول پرونانکس)، بخش RDP ( پروتئین قابل تجزیه در شکمبه) را در جهت افزایش راندمان سنتز پروتئین میکروبی سوق داده است.  

  در کنار این بخش از پروتئین، برای تامین بخش RUP (پروتئین عبوری از شکمبه) از منابع ای استفاده گردیده است که نزدیکترین پروفایل اسیدهای آمینه را به نمره اسیدهای آمینه شیر داشته و همچنین قابلیت جذب بیشتری بعد از شکمبه را دارا باشد. 

  در کنار بخش پروتئینی، بخش چربی این محصول در حدود ۱۱-۱۲ درصد و NFC کربوهیدرات غيرساختاری در حدود ۲۵-۳۰ درصد بوده که باعث بهبود NEL انرژی خالص شیردهی محصول شده است و از ویژگی های قابل تامل در این محصول می باشد.

  جدول ارزیابی مواد مغذی پروزانکس:

  ترکیبات پروزانکس​​

  مقدار

  ماده خشک (%)90-92
  پروتئین خام (%)40-42
  پروتئین عبوری (% از پروتئین)40-45
  چربی خام (%)11-12
  کربوهیدرات غیرساختاری (%)25-30
  انرژی قابل متابولیسم (مگاکالری در کیلوگرم ماده خشک)3/5-3/7
  انرژی خالص شیردهی (مگاکالری در کیلوگرم ماده خشک)2/3-2/5
  NDF (%)19/1
  ADF (%)9/5
  خاکستر (%)6


  ویژگی های محصول:

  • حاوی پروتئین خام بالا
  • توازن مناسب پروتئین عبوری و غیر عبوری
  • پروفایل اسیدهای آمینه مناسب جهت تولید شیر
  • به عنوان منبع پروتئینی عالی: حاوی چربی و کربوهیدرات غیرساختاری مناسب
  • جایگزین منابع پروتئینی جیره و قسمتی از منابع چربی جیره با هزینه کمتر
  • افزایش راندمان سنتز پروتئین میکروبی
  • افزایش قابلیت هضم کربوهیدرات های جیره و به ویژه فیبر
  • افزایش انرژی قابل متابولیسم
  • در نظر گرفتن ایمنی، عملکرد تولید مثلی و حفظ چربی شیر در کنار افزایش تولید شیر
  • بهبود دهنده شرایط اکولوژی شکمبه

  روش نگهداری:

  در جای خشک و خنک دور از نور خورشید و با تهویه مناسب نگهداری گردد و در صورت امکان روی پالت با فاصله 30 سانتی متری از دیوار چینش شود.

  مقدار و راهنمای مصرف:

  • قابل استفاده در تغذیه دام های مختلف (گاو های شیری، گاوهای گوشتی، گوسفند و بز)
  • مناسب در کلیه مراحل شیردهی گاوهای شیری; با توجه به نظر کارشناس جیره بین 700 الا 1200 گرم در روز برای هر راس دام استفاده شود.
  • این محصول حاوی اوره آهسته رهش در کمتر از 1/5 درصد محصول است.


  فروشنده

  زانیار

  0 امتیاز از ۵