0

پروویتا گوسفند و بز

این سوپر کنسانتره ترکیبی از اسیدهای آمینه ویتامین‌ها، مواد معدنی، پروبیوتیک و پری بیوتیک می‌باشد که از یک طرف موجب افزایش فعالیت میکروارگانیسم شکمبه شده و از طرف دیگر با تامین نیازهای دام موجب سلامت دام می‌گردد.

این محصول هیچ ترکیب معتبری ندارد

این سوپر کنسانتره ترکیبی از اسیدهای آمینه ویتامین‌ها، مواد معدنی، پروبیوتیک و پری بیوتیک می‌باشد که از یک طرف موجب افزایش فعالیت میکروارگانیسم شکمبه شده و از طرف دیگر با تامین نیازهای دام موجب سلامت دام می‌گردد.

اثرات پروویتا گوسفند و بز:

  • افزایش نسبی شیر و چربی آن به دنبال بهبود نشخوار و افزایش هضم میکروبی مواد 
  • پیشگیری و کنترل اسیدوز متابولیک
  • کاهش ورم پستان و کاهش لنگش
  • افزایش قابل ملاحظه باروری و بهبود فحلی
  • افزایش فسفر قابل جذب
  • قابل استفاده در فلاشینگ
  • افزایش مقاومت دام در مقابل استرس حرارتی و تحریک اشتها 
  • افزایش رشد بره‌ها، بزغاله‌ها و کنترل اسهال میکروبی و تغذیه‌ای

میزان مصرف:

بره‌ها و بزغاله‌ها: روزانه 15 تا 20 گرم

گوسفند و بز بالغ: روزانه 30 تا 50 گرم

فروشنده

ولشت دارو

0 امتیاز از ۵