0

پودر چربی پرشیافت سیلور (خالص)

پودر چربی خالص پرشیافت سیلور در کیسه های عایق بندی شده 25 کیلوگرمی بسته بندی شده و عاری از باکتری ها و میکروارگانیسم های مضر و سرشار از ویتامین های محلول در چربی مختلف است.


این محصول هیچ ترکیب معتبری ندارد

پودر چربی خالص پرشیافت سیلور در کیسه های عایق بندی شده 25 کیلوگرمی بسته بندی کرده اند.

مزایای استفاده از پودر چربی خالص پرشیافت سیلور:

 • خلوص زیاد چربی در محصول ۹۹% 
 • عدم تاثیر بر محیط شکمبه 
 • عاری از باکتری ها و میکروارگانیسم های مضر 
 • افزایش غلظت انرژی جیره برای دام هایی با احتياجات انرژی زیاد 
 • استفاده از منابع متنوع و ارزشمند روغن
 • دارای نسبت بهينه C16:C18 
 • قابلیت هضم مناسب برای نشخوار کنندگان با وجود اشباع بودن محصول
 • غنی شده با ویتامین های محلول در چربی A,D3,E 

کارایی: کاهش مصرف منابع پروتئینی کنجاله سویا، کنجاله کلزا و ...

میزان مصرف به ازای هر راس دام (گرم در روز):

 • گاو شیرده تازه زا: 200 - 500 گرم
 • گاو شیرده پر تولید: 300 - 800 گرم
 • گاو شیرده متوسط تولید: 200 - 500 گرم
 • گوساله و تلیسه در حال رشد: 100 - 300 گرم
 • گوساله نر پروار: 100 - 400 گرم
 • گوسفند و بز: 20 - 50 گرم