0

اسلوآمین (اوره آهسته رهش)

اسلوآمین محصولی تولید شده با بهره‌گیری از فناوری پوشش‌دار نمودن گرانول‌های اوره با استفاده از پلیمرهای با رهایش و آزاد سازی کنترل شده و کامل در شکمبه است.


جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

    این ترکیب وجود ندارد

    اسلوآمین محصولی تولید شده با بهره‌گیری از فناوری پوشش‌دار نمودن گرانول‌های اوره با استفاده از پلیمرهای با رهایش و آزاد سازی کنترل شده و کامل در شکمبه است.

    با توجه به جمعیت فعال میکروبی در شکمبه، نشخوارکنندگان بالغ و دارای شکمبه فعال می‌توانند از ترکیبات نیتروژن غیر پروتئینی همانند اوره برای تولید پروتئین‌های میکروبی استفاده نمایند. 

    با این حال، آزادسازی سریع آمونیاک در اثر فعالیت آنزیم اوره-آز و جذب سریع آن از دیواره شکمبه، علاوه بر کاهش دسترسی میکروارگانیسم‌ها به منبع نیتروژن، باعث ایجاد مشکلات متعدد سلامتی و تولید مثلی در گاوهای شیرده می‌شود.

    بر این اساس، شرکت تعاونی دانش بنیان کیمیا دانش الوند، در راستای کمک به افزایش بهره‌وری استفاده از نیتروژن در جیره گاوهای شیری، اقدام به تولید دو نسل متفاوت از ترکیبات نیتروژن آهسته رهش با نام‌های تجاری پرشیآمین و اسلوآمین نموده است. این محصول برای نهاده های دامی قابل استفاده است.