0

اسمارت بایندر (Smart Binder)

اسمارت بایندر یا همان توکسین بایندر پیشرفته دفع کننده وسیع طیف قارچ های سمی محصول شرکت دانش بنیان آریانا می باشد.

مایکوتوکسیــن های Ochratoxin A ، Zeralenone ، Deoxynivalenol ، Aflatoxin B1 و Fumonisin B1 از شایع ترین و خطرناک ترین مایکوتوکسین ها بـــوده که با آلوده نمودن خوراک دام ، طیور و آبزیان سبب از بين رفتن ارزش غذايي و خســـارات شدید اقتصـــادي می شوند.

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

  این ترکیب وجود ندارد

  مایکوتوکسیــن های Ochratoxin A ،Zeralenone ،Deoxynivalenol  Aflatoxin B1 و Fumonisin B1 از شایع ترین و خطرناک ترین مایکوتوکسین ها می باشند. این مایکوتوکسین ها با آلوده نمودن خوراک دام، طیور و آبزیان سبب از بين رفتن ارزش غذايي و خســـارات شدید اقتصـــادي می شوند.

  جدیدترین دستاوردهای تحقیقاتی نشان می دهند: جهت حذف و غیرفعال نمودن همزمان این طیف وسیع از مایکوتوکسین ها، استفاده از مکانیزم های مختلف ضروری می باشد.

  توکسین بایندر چندجزئی آریانا با دارا بودن مجموعه ای از میکروارگانیسم های زنده، آنزیـــم ها، اسیدهـــای آلــی الیگوساکارید های میکروبی و گیاهی، ترکیبات موثره گیاهی و مهارکننده های آلی و معدنی به صورت چشمگیــری در حذف و غیرفعال نمودن مایکوتوکسین ها نقش ایفا می نماید. در نتیجه حذف مایکوتوکسین ها بهبود عملکرد سیستم ایمنی، کاهش تلفات، بهبود ضریب تبدیل و افزایش راندمان تولیـد در حیوانات میزبان امکان پذیر خواهد بود.

  مهمترین اثرات مفید توکسین بایندر اسمارت بایندر:

  • حذف و غیر فعال نمودن مایکوتوکسین های آب دوست و آب گریز
  • بهبود فعالیت سیستم ایمنی و افزایش مقـــاومت حیوانات در برابر تنش ها
  • افزایش تولید و کیفیت گوشت، شیر و تخــم مرغ
  • بهبود عملکرد و افزایش راندمان تولید
  • جلوگیــری از آسیب هــــای بافتـــــی بویــــژه آسیب های کبدی

  مورد مصرف توکسین بایندر: دام، طیور، آبزیان و اسب

  شرایـط نگهـداری: در دمای ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد، بر روی پالت، دور از نور آفتاب و دسترســی حشـــرات و پرندگان

  ارائه شده در کیسه هـای سه لایه کامپوزیت ۲۵ کیلوگرمــی

  ۱ تا ۲ کیلوگرم در هر تن خوراک دام، طیور، اسب و آبزیان بر اساس شدت آلودگی. میزان توصیــه شده بر اساس نتایج تحقیقات اخیر تعیین گردیده است، اگر چه این میزان بر اساس شرایط گله و در صد آلودگــی جیره به مایکوتوکسین ها می تواند تغییر یابد.


  فروشنده

  شرکت دانش بنیان آریانا

  0 امتیاز از ۵