0

سسکویی کربنات سدیم

سسکویی کربنات سدیم یک ترکیب طبیعی با فرمول Na3H(Co3)2 که به صورت یک ماده شیمیایی مجزا است. و در ساختار آن دو مولکول آب نیز وجود دارد و محتوی بیکربنات سدیم به عنوان بافر و کربنات سدیم به عنوان آلکالایزر که pHای در حدود 10.5 دارد.

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

  این ترکیب وجود ندارد

  سسکویی کربنات سدیم یک ترکیب طبیعی با فرمول Na3H(Co3)2 که بصورت یک ماده شیمیایی مجزا است. و در ساختار آن دو مولکول آب نیز وجود دارد و محتوی بی کربنات سدیم به عنوان بافر و کربنات سدیم به عنوان آلکالایزر که pHای در حدود 10.5 دارد.

  اخیراً محصولاتی به عنوان سسکویی کربنات سدیم به بازار معرفی می شوند که از مخلوط کردن جوش شیرین، کربنات سدیم و نمک تشکیل شده؛ نظر به این که این ترکیبات تفاوت‌های زیادی با سسکوئی کربنات سدیم دارند.

  بر پایه منابع علمی حال حاضر استفاده از سسکوئی کربنات سدیم همانند بیکربنات سدیم به عنوان عامل کنترل کننده مثبت شناخته شده. پژوهشات و مطالعات اثر ترکیب بافرها و آلکالایزرها را مورد بررسی قرار داده و ترکیب بافر و آلکالایزر ها را پیشنهاد نموده اند. 

  همچنین سسکوئی کربنات سدیم یکی از افزودنی های مورد نیاز و تائید شده توسط انجمن علمی مطالعات گاو شیری در ایالات متحده است که می تواند باعث بهبود درصد چربی شیر و عملکرد شکمبه شود.

   از مزایای کلی این محصول:

  • خاصیت بافری و آلکالایزری به طور همزمان
  • کارایی بیشتر نسبت به جوش شیرین
  • جلوگیری از بروز اسیدوز بالینی و تخت بالینی
  • جلوگیری از بروز لنگش
  • جلوگیری از کاهش درصد چربی شیر در شرایط استرس گرمایی
  • بهبود درصد چربی شیر در مقایسه با حوش شیرین و سایر بافرها
  • بهبود شرایط نشخواد و حفظ سلامت شکمبه

  مقایسه این محصول با جوش شیرین به طور مختصر:


  توصیه های مصرف سسکویی کربنات سدیم به شرح زیر است:

  • گاوهای شیری: 120-150 گرم در روز
  • گاوهای گوشتی: 50 تا 100 گرم در روز
  • گوشفند و بز: 5 تا 10 گرم در روز
  • طیور: 1/5 تا 3 کیلوگرم در تن خوراک

  به دور از رطوبت و در جای خشک، همچنین دور تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.

  سسکوی کربنات سدیم در کیسه های 25 کیلوگرمی ارائه شده است.

  شیوه جایگزین و عادت پذیری سسکویی کربنات سدیم:

  اگر فرض را بر این بگیریم که هر راس گاو شیرده روزانه به میزان 250 گرم جوش شیرین مصرف کند آنگاه جهت عادت پذیری طی یک دوره 15 روزه هر 5 روز از میزان جوش شیرین مصرفی کاهش داده و با سسکویی کربنات سدیم جایگزین می کنید به طوری که روز پانزدهم مصرف جوش شیرین قطع شده و به طور کامل با سسکویی کربنات سدیم جایگزین شود.

  روزمیزان مصرف جوش شیرین
  راس دام / گرم در روز
  میزان مصرف سسکویی کربنات سدیم
  راس دام / گرم در روز
  02500
  520050
  10100100
  150150