0

دامداران ویژه بافری

کنسانتره دامداران، حاوی پری بیوتیک، پروبیوتیک و برخی ویتامین ها و مواد معدنی ضروری دام بوده و نیاز های دام به این مواد را تامین می کند. همچنین این کنسانتره حاوی برخی اسیدهای آمینه می باشد که ضمن تقویت میکروفلور طبیعی دستگاه گوارش دام موجب بهبود نشخوار می گردد.

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

  این ترکیب وجود ندارد

  کنسانتره دامداران، حاوی پری بیوتیک، پروبیوتیک و برخی ویتامین ها و مواد معدنی ضروری دام بوده و نیاز های دام به این مواد را تامین می کند. همچنین این کنسانتره حاوی برخی اسیدهای آمینه می باشد که ضمن تقویت میکروفلور طبیعی دستگاه گوارش دام موجب بهبود نشخوار می گردد.

  تاریخ انقضاء: تا شش ماه پس از تولید  

  اثرات دامداران بافری: 

  • بهبود نشخوار و افزایش هضم میکروبی مواد
  • افزایش نسبی شیر و چربی
  • پیشگیری از بیماری پیکا
  • افزایش رشد دام و سرعت پروار
  • بهبود فعلی و باروری
  • پیشگیری از سوء هاضمه دام

  میزان و روش مصرف:

  • برای هر راس گاو کم شیر حداقل 150 تا 200 گرم
  • برای هر راس گاو پر شیر حداقل 200 تا 250 گرم
  • برای هر راس گوسفند 20 تا 30 گرم
  • برای هر راس گاو پرواری 200 تا 250 گرم

  فروشنده

  ولشت دارو

  0 امتیاز از ۵