0

فرمانتین ویژه طیور گوشتی

فرمانتین کنسانتره غذایی شامل ترکیبات دیواره سلولی و محیط کشت مخمری که بعنوان یک نوع پروتنین طبیعی انواع ویتامینهای گروه B انواع اسیدهای آمینه و مواد معدنی می باشد.

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

  این ترکیب وجود ندارد

  فرمانتین کنسانتره غذایی شامل ترکیبات دیواره سلولی و محیط کشت مخمری که بعنوان یک نوع پروتنین طبیعی انواع ویتامینهای گروه B انواع اسیدهای آمینه و مواد معدنی می باشد.

  این ترکیبات ضمن تامین بخشی از پروتئین و انرژی مورد نیاز پرنده با محتویات اختصاصی خود از جمله مانان اولیکوساکارید مودود در ديواره سلولی نقش موثری در تقویت سیستم ایمنی پرنده را دارد.

  با توجه به بالا بودن هزینه پرورش طیور اعم از هزینه و پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری استفاده از تركیباتی که بتواند ضمن پیشگیری و از ابتلا به برخی از بیماریها موجب کاهش هزینه تولید گردد با استقبال متخصصین علم تغذیه همراه شده است.

  امروزه نقش ترکیباتی که حاوی دیواره سلول مخمری است بر کسی پوشیده نیست. تمامی محققین به نقش مانان اولیگوساکارید بعنوان یک پری بوتیک موثر در جذب عوامل پاتوژن خصوصا انواع سالمونلا و کلی باسیلها و حتی آيمرياها تاکید دارند و روز به روز اهمیت آن بیشتر نمایان میشود. 

  ترکیبات فرمانتین از یک سو با اتصال به باکتری های مخمری و بیماریزا از کلونیزه شدن و تکثیر آنها در دستگاه گوارش ممانعت تعده و از طرفی دیگر با تامین مواد قابل تخمیر برای فلور روده زمینه را برای رشد و فعالیت بیشتر آنها فراهم می کند.

  در ذیل به برخی از مزایای استفاده از فرمانتین اشاره می گردد:

  • کاهش هزینه تولید 
  • کاهش تلفات با افزایش مقاومت و ایمنی در گله
  • کاهش مصرف آنتی بیوتیکها و کمک به تولید مرغ سبز 
  • عدم نیاز به استفاده از انواع محرک های رشد و کاهش قیمت تمام شده جیره
  • کاهش ضريب تبديل
  • توسعه پرزهای روده (ویلی ها) و افزایش سطح جذب مواد غذایی جیره 
  • کاهش خیسی بستر بدنبال افزایش سطح جذب و کاهش دفع نیتروژن 

  مزایای فرمانتین ویژه طیور گوشتی:

  • قطع درگیری های روده ای
  • افزایش چشمگیر جذب پروتئین 
  • افزایش ایمنی در برابر انواع بیماری ها
  • بهبود قابل توجه ضریب تبدیل

  با توجه به میزان اسید آمینه ضروری موجود در این محصول و بالا بردن جذب پروتنین می توان هر کیلو فرمالین جایگزین ۲ تا ۳ کیلوگرم سویا باشد.


  فروشنده

  ولشت دارو

  0 امتیاز از ۵