0

مکمل معدنی سوپر تولید دامی

این محصول برای تامین همه نیازهای دام های پرشیر به ویتامین ها و مواد معدنی در شرایط مختلف محیطی، بهبود تولید شیر و ... کاربرد دارد.

این محصول هیچ ترکیب معتبری ندارد

مزایای استفاده از مکمل سوپرتولید:

  •  تامین همه نیازهای دام های پرشیر به ویتامین ها و مواد معدنی در شرایط مختلف محیطی
  • بهبود تولید شیر
  • تقویت سیستم ایمنی
  • کاهش بروز ورم پستان
  • کاهش سلول های سوماتیک شیر
  •  کاهش مشکلات لنگش و بهبود سلامت سم
  •  بهبود وضعیت تولیدمثلی (افزایش بروز فحلی، بهبود گیرایی، کاهش روزهای باز)
  • و...

آنالیز هر کیلوگرم مکمل معدنی سوپر تولید:

روی18,000 mg
سلنیوم100 mg
فسفر30,000 mg
مس5500 mg
منگنز12,000 mg
منیزیم45,000 mg
کبالت100 mg
کلسیم200,000 mg
ید140 mgفروشنده

همگام

0 امتیاز از ۵