0

ترئونین فوفنگ

​این محصول به صورت خام و فله‌ای از بازارگاه به فروش می رسد. ترئونین یک آمینو اسید ضروری و بخش جداناپذیر در رشد حیوانات است. این امر بدین معناست که بدن حیوان قادر به ساخت این نوع اسید آمینه نبوده و می بایست همراه با خوراک دام و خوراک طیور به بدن برسد.

این محصول هیچ ترکیب معتبری ندارد

ترئونین یک آمینو اسید ضروری و بخش جداناپذیر در رشد حیوانات است. این امر بدین معناست که بدن حیوان قادر به ساخت این نوع اسید آمینه نبوده و می بایست همراه با خوراک به بدن برسد.

از طرفی، ترئونین سومین اسید آمینه ی محدود کننده رشد در طیور می‌باشد، خصوصا در جیرههای تخم گذار که در ازای هر کیلوگرم، ۱۴۰ گرم پروتئین خام در جیره وجود دارد.

همچنین در جوجه‌های گوشتی (در جیره های بر پایه ذرت و کنجاله سویا)، کمبود ترئونین در جیره می‌تواند باعث شود کارایی استفاده از مکمل اسید آمینه ی متیونین، سیستئین و لیزین هم کم شود!

مهم ترین نقش های ترئونین در بدن طیور چیست؟

  • نقش کلیدی در ساخت پروتئین

  • نقش کلیدی در سلامت عمومی دام

  • بهبود عملکرد سیستم ایمنی

  • افزایش وزن بدن، بهبود ضریب تبدیل غذایی(FCR) و ضریب تولید

  • افزایش طول پرز روده ← جذب بیشتر مواد مغذی ← بازدهی و سود بیشتر ←            

  • بهبود رشد و عملکرد سیستم قلب و عروق، کبد و اعصاب مرکزی

  • کمک به ساخت و رشد پر

  • سلامت روده و مشارکت در ترشحات روده ای

  • کمک به سنتز گلایسین و سرین

نیاز طیور به ترئونین بر چه اساسی است؟

تحقیقات و آزمایشات مختلف نشان می دهد که بر اساس گونه، جنس، ژنتیک، کنسانتره ی مورد مصرف در پرورش، شرایط محیط پرورش، سرعت رشد یا سطح تولید و سطح پروتئین خام، نیاز به ترئونین متفاوت است.

که میزان مورد نیاز آن توسط کارشناسان متخصص تعیین خواهد شد.

چرا کاهش پروتئین خام جیره و اضافه کردن ترئونین به جیره مفید است؟

با کم شدن پروتئین خام جیره علاوه بر کم شدن هزینه های خوراک، حفظ کیفیت بستر، بهبود سلامت روده و نتیجتا کاهش نیاز به آنتی بیوتیک رخ می دهد. با استفاده از مکمل ال-ترئونین، پروتئین خام جیره را کمتر می کنیم و در عین حال به تولید بیشتر و تلفات کمتری می‌‍رسیم،

درنتیجه نه تنها استفاده از هزینه مکمل جبران می شود، بلکه با تولید بیشتر، به سود بیشتری هم دست پیدا می‌کنیم.


فروشنده

آریا فن گستر

0 امتیاز از ۵