0

توکسین بایندر توکسی ترپ

توکسین‌ بایندر ToxiTrap، توکسین‌ باندر چند جزئی است که آن را برای به دام انداختن حداکثر مقدار سموم تولید شده توسط قارچ‌ها طراحی کرده اند. این محصول تا 2 سال پس از تولید ماندگاری دارد.
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

  این ترکیب وجود ندارد

  ارائه‌ی خوراک مناسب و عاری از سموم قارچی(مایکوتوکسین‌ها)که به مصرف دام، طیور و آبزیان می‌رسد؛ می‌تواند کمک شایانی به سلامت و محصولات تولیدی آنها نماید. آلودگی با مایکوتوکسین‌ها در طی مراحل تولید، جمع‌آوری، فرآوری و انبار کردن محصولات از جمله سیلو و همچنین در شرایط نامناسب محیطی (رطوبت، درجه‌ی حرارت و تاریکی) رخ می‌دهد. 

  از جمله مهم‌ترین مایکوتوکسین‌ها می‌توان به آفلاتوکسین‌ها (تولید شده توسط گونه‌های آسپرژیلوس) که سبب بروز عوارض شدید کبدی و خونریزی بافتی می‌شوند، زیرالنون و متابولیت‌های آن‌ها، فومونیسین و داکسی‌نیوالنول (تولید شده توسط گونه‌های مختلف قارچ فوزاریوم) که منجر به عوارض تولیدمثلی (مشکلات سقط، فحلی و ناباروری)، خونریزی قسمت‌های مختلف دستگاه گوارش، تخریب بافت‌های عصبی و کبد، اسهال و ضعف شدید سیستم ایمنی بدن می‌شوند، نام برد. 

  از طرفی وجود بقایای سموم در محصولات تولیدی (برای مثال M1در شیر) همواره مشکلاتی برای تولیدکننده‌ها ایجاد کرده است.

  توکسین‌ بایندر ToxiTrap، توکسین‌ باندر چند جزئی است که آن را برای به دام انداختن حداکثر مقدار سموم تولید شده توسط قارچ‌ها طراحی کرده اند.

  مکانیسم عمل توکسین بایندر توکسی ترپ:

  به دام انداختن و باند کردن سموم هیدروفوبیک (آب گریز) و غیرقطبی (زیرالنون‌ها، فومونسین‌ها، تریکوتکسین‌ها) توسط بخش فعال آلی صورت می‌گیرد. از طرفی به دام انداختن و باند کردن سموم هیدروفیلیک (آب‌دوست) و قطبی (سموم تولید شده از گونه‌های مختلف آسپرژیلوس مثل آفلاتوکسین B1) توسط بخش معدنی و ذغال فعال صورت می‌گیرد. 

  همچنین با اثرات سینرژیستی خاک دیاتومه و آنزیم با دیگر بخش‌ها توانایی باند کردن و به دام انداختن سموم قطبی و غیرقطبی را افزایش می‌دهد.

  ماندگاری: ۲۴ ماه پس از تولید

  میزان مصرف:

  گوساله: 5 گرم/راس/روز

  تلیسه آبستن: 15 گرم/راس/روز

  گاو گوشتی: 10 گرم/راس/روز 

  گاو شیری:

  • دوره‌ی انتقال تا پیک تولید: 20 تا 25 گرم/راس/روز
  • بعد از پیک تولید: 15 گرم راس/روز

  طیور:

  • پیشگیری:  0.5 در 1 کیلوگرم در تن خوراک
  • درمان: 1 در 1.5 کیلوگرم در تن خوراک

  آبزیان:

  • 0.5 تا 1 کیلوگرم در تن خوراک

  فروشنده

  پیشگامان سپند گستر

  0 امتیاز از ۵