0

کنسانتره غنی شده 5% ویژه ماهی (UltraMix-FH)

امروزه تامین احتیاجات غذایی ماهیان پرورشی جهت دستیابی به حداکثر پتانسیل تولید و حفظ سلامت با استفاده از پیشرفت های نوین در حوزه افزودنی های خوراکی امکانپذیر شده اسـت. 

افزودنی اولترا میکس- اف اچ (UltraMix-FH) به عنوان نسـل جدیدی از مکمل های پیشرفته خوراک، شامل مجموعه کاملی از میکروارگانیسم های سودمند رشد یافته بر بستری از ترکیبـات گیاهی (کنجاله سویا و ذرت) بوده که حاوی متابولیت های میکروبی (آنزیم ها، اسیدهای آلی و پپتیدهای زیست فعال)، پری بیوتیک ها (فروکتو الیگوساکارید، زایلو الیگوساکارید و مانان الیگوساکارید) و مواد معدنی-آلی (روی، مس، آهـــن، منگنز، سلنیم، کبالت، کروم و کلسیم) و مجموعــه کامـــلی از ویتامین ها می باشد. 

این محصــول در کنار غـــلات و منابــع پروتئینی، جیره کاملی را برای پرورش ماهیان تشکیل میدهد که میتواند حداکثر سودآوری و بازده اقتصادی را برای پرورش دهندگان به ارمغان آورد.

این محصول هیچ ترکیب معتبری ندارد

امروزه تامین احتیاجات غذایی ماهیان پرورشی جهت دستیابی به حداکثر پتانسیل تولید و حفظ سلامت با استفاده از پیشرفت های نوین در حوزه افزودنی های خوراکی امکانپذیر شده اسـت. 

افزودنی اولترا میکس- اف اچ (UltraMix-FH) به عنوان نسـل جدیدی از مکمل های پیشرفته خوراک، شامل مجموعه کاملی از میکروارگانیسم های سودمند رشد یافته بر بستری از ترکیبـات گیاهی (کنجاله سویا و ذرت) بوده که حاوی متابولیت های میکروبی (آنزیم ها، اسیدهای آلی و پپتیدهای زیست فعال)، پری بیوتیک ها (فروکتو الیگوساکارید، زایلو الیگوساکارید و مانان الیگوساکارید) و مواد معدنی-آلی (روی، مس، آهـــن، منگنز، سلنیم، کبالت، کروم و کلسیم) و مجموعــه کامـــلی از ویتامین ها می باشد. 

این محصــول در کنار غـــلات و منابــع پروتئینی، جیره کاملی را برای پرورش ماهیان تشکیل میدهد که میتواند حداکثر سودآوری و بازده اقتصادی را برای پرورش دهندگان به ارمغان آورد.

مهمترین اثرات مفید UltraMix-FH:

  • بهبود ضریب تبدیل و افزایش راندمــــان تولیـــد
  • بهبود رشد و وزن گیری
  • افزایـــش سرزندگـــی ماهــــی و بازده لاشــــه
  • بهبود مقاومت در برابر بیماری ها از طریق افزایـش عملکرد سیستم ایمنی
  • افزایش مقاومت در برابر استرس هاي دما و کمبـود اکسيژن
  • افــزایش جذابیت غــــذا ( جـــذب آبزی به غذا)
  • بهبود راندمان تولید مثل در ماهـــی های مـــولد
  • کاهش مواد آلی استخر

موارد مصرف: ماهی

شرایط نگهداری: در دمای ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگــراد، بر روی پالت، دور از نور آفتاب و دسترسی حشرات و پرندگان

بسته بندی: کیســـه های ۲۵ کیلویـــی ســه لایه

میزان مصـرف: ۵۰ کیلــو در تن جیره





فروشنده

شرکت دانش بنیان آریانا

0 امتیاز از ۵