0

مکمل ویتامینه پرتولید دامی

این محصول برای تامین همه نیازهای دام های متوسط شیر و آبستن به ویتامین ها و مواد معدنی، در شرایط مختلف محیطی، بهبود تولید شیر، بهبود عملکرد سیستم ایمنی، بهبود وضعیت تولیدمثل و ... کاربرد دارد.

این محصول هیچ ترکیب معتبری ندارد

مزایای استفاده از مکمل پرتولید:

  • تامین همه نیازهای دام های متوسط شیر و آبستن به ویتامین ها و مواد معدنی
  • در شرایط مختلف محیطی
  • بهبود تولید شیر
  •  بهبود عملکرد سیستم ایمنی
  •  بهبود وضعیت تولیدمثلی
  • و ...

آنالیز هر کیلوگرم مکمل ویتامینه پرتولید:

آنتی اکسیدانت1000 mg
ویتامین A پوشش دار1,000,000 IU
ویتامین D3250,000 IU
ویتامین E7000 IUفروشنده

همگام

0 امتیاز از ۵