0

زیستا دیبا (بوقلمون)

محصولات ویژه طیور زیستا حاوی مواد معدنی آلی (کيلاته) است که نسبت به مکمل های معدنی موجود در خوراک به میزان بالاتری مورد هضم، جذب و متابولیسم قرار می گیرند و از این رو به عنوان یک بهینه کننده متابولیسم عمل نموده و عملکرد پرنده را به طور چشمگیری بهبود می بخشند.


جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

  این ترکیب وجود ندارد

  با اصلاح نژاد در طیور میزان نیاز پرنده به مواد معدنی به منظور حمایت حداکثری از رشد و تولید افزایش یافته است. ترکیبات غذایی جیره ها می توانند بر فیزیولوژی و بیان ژن در حیوان تاثیرگذار باشند. 

  علاوه بر این، میزان کارایی استفاده از مواد مغذی را در بدن حیوان افزایش دهند و بر درصد پروتئین، چربی و مواد معدنی در گوشت و تخم مرغ تاثیرگذار باشند. با افزایش آگاهی از تاثیر مواد معدنی بر عملکرد پرنده، تحقیقات متعددی بر افزایش سطح مواد معدنی در جيره انجام گرفته است.

  نتایج نشان داده که افزایش مقادیر تاثیر به سزایی بر روی سطح جذب مواد معدنی ندارند و گاها اثرات متقابلی بین مواد معدنی به وجود می آید و باعث می شود مقدار عنصر بیشتری از طریق مدفوع دفع شود. 

  محصولات ویژه طیور زیستا حاوی مواد معدنی آلی (کيلاته) است که نسبت به مکمل های معدنی موجود در خوراک به میزان بالاتری مورد هضم، جذب و متابولیسم قرار می گیرند و از این رو به عنوان یک بهینه کننده متابولیسم عمل نموده و عملکرد پرنده را به طور چشمگیری بهبود می بخشند.

  مزایای مصرف:

  • بهبود دهنده مصرف خوراک 
  • افزایش کارآیی رشد و تولید پرنده 
  • کاهش تنش های محیطی
  • تقویت سیستم ایمنی 
  • افزایش سود پرورش دهندگان

  مزایای مصرف زیستا دیبا: 

  • بهبود ضریب تبدیل غذایی
  • افزایش وزن پایان دوره 
  • بهبود عملکرد سیستم ایمنی 
  • کاهش نیاز به مصرف داروها 
  • افزایش مقاومت به تنش های حرارتی 
  • افزایش استحکام استخوان
  • بهبود پردرآوری

  طریقه مصرف زیستا دیبا:

  مقدار مصرف در بوقلمون: 500 گرم در یک تن خوراک