0

زیستا دیری (گاو شیری)

این محصول برای اولین بار محصولات گیلانه ی برای گاو شیری، پرواری و دام سبک (گوسفند و بز) طراحی شده که هرکدام می توانند حداقل ۳۰ درصد از نیازهای دام را به فرم آلی فراهم نمایند.


جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

  این ترکیب وجود ندارد

  سال هاست، متخصصین تغذیه بین المللی همواره بر این باورند که باید حدود ۳۰ درصد از منابع مواد معدنی کم مصرف از منشا آلی تامین گردد.

  از آنجایی که پایه اصلی طراحی چنین ترکیباتی، محصولی آمریکایی حاوی ۴ عنصر روی، مس، منگنز، و کبالت بود، محصولات داخلی هم به تبعیت از آن، همان مقادیر را در ترکیب خود گنجانده بودند که در مقدار مصرف توصیه شده این محصولات برخی عناصر بیش از ۳۰ درصد، برخی کمتر و برخی حتی تا ۴ برابر نیازهای دام را تامین می کنند. 

  استفاده از منابع آلی به صورت تک عنصری نیز موجب افزایش بیشتر هزینه ها و افزایش خطا می گردد. با توجه به موارد ذکر شده، جای خالی ترکیبی متشکل از عناصر کم مصرف اصلی، در مقادیر توصیه شده ۲۰۱۶ NASEM ۲۰۲۱ ، NASEM و ۲۰۰۷ NRC و در نسبتی که بتواند بین ۳۰ تا ۳۵ درصد از نیازهای دام امروزی را به فرم آلی فراهم کند، حس می شد. 

  شرکت زیستا بن دار پارسا برای اولین بار اقدام به طراحی و ساخت ترکیباتی کرده که مشکلات ذکر شده را ندارند و بر اساس به روزترین و آخرین توصیه های علمی طراحی شده اند. نکته قابل توجه این است که با تخصصی تر شدن مبحث تغذیه دام، نمی توان از یک فرمول برای گاوهای شیری، پرواری، و دام سبک گوسفند و بز) استفاده کرد.

  از طرف دیگر فرمول های مخصوص هر دسته برای تامین ۳۰ درصد نیازها در شکل آلی در دسترس نیستند. به عبارت دیگر، برای اولین بار محصولات گیلانه ی برای گاو شیری، پرواری و دام سبک (گوسفند و بز طراحی شده که هرکدام می توانند حداقل ۳۰ درصد از نیازهای دام را به فرم آلی فراهم نمایند.

  مزایای مصرف زیستا دیری: 

  • بهبود سیستم ایمنی 
  • کاهش سلول های بدنی شیر 
  • بهبود تولید شیر 
  • کاهش بیماری های متابولیکی در دوره 
  • پیرامون زایش 
  • پیشگیری از لنگش و بیماری های سم

  طریقه مصرف زیستا دیری:

  مقدار مصرف در گاو شیری: روزانه 10 گرم به ازای هر راس