0

زیستا مدا (مخصوص زنبور عسل)

زنبور عسل مانند جانوران دیگر به مواد معدنی احتیاج دارد که باید با سایر مواد غذایی به خصوص پروتئین و ویتامین در تعادل مطلوب باشند. زنبور عسل مواد معدنی را بطور جداگانه جمع آوری نمی کند و این مواد را از طریق آب، شهد و گرده تامین می کند. 


جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

  این ترکیب وجود ندارد

  زنبور عسل مانند جانوران دیگر به مواد معدنی احتیاج دارد که باید با سایر مواد غذایی به خصوص پروتئین و ویتامین در تعادل مطلوب باشند. زنبور عسل مواد معدنی را بطور جداگانه جمع آوری نمی کند و این مواد را از طریق آب، شهد و گرده تامین می کند. 

  عدم تامین نیاز مواد معدنی باعث کاهش زنده مانی نوزادان میشود و کاهش طول عمر زنبور ها باعث افت عملکرد اقتصادی کندو می شود. 

  طی دهه های اخیر نتایج تحقیقات زیادی که در رابطه با نقش تغذیه در پرورش و نگه داری زنبور عسل صورت گرفته است، نشان میدهد بین قدرت کندو و تغذیه صحیح همبستگی مثبت وجود دارد و فراهم کردن مواد مغذی مورد نیاز کند و باعث بروزهرچه بهتر پتانسیل تولید ، گرده افشانی و افزایش جمعیت کندو می شود. 

  به علت تفاوت های فیزیولوژی و اسکلتی بین زنبور عسل و سایر دام های مزرعه ی ( مثل طيور، اسب، گاو و گوسفند) محصولات تجاری مواد معدنی ساخته شده برای دام و طیور در زنبور عسل نه تنها برای زنبور عسل مفید نیست، بلکه بر پرورش نوزاد زنبور عسل تاثیر منفی دارد. این محصولات دارای مقادیر ناکافی پتاسیم و مقادیر بیش از حد سدیم و کلسیم برای زنبور عسل هستند.

  این محصول برای نهاده دامی شامل زنبورها قابل استفاده می باشد.


  مزایای مصرف زیستا مدا:

  • تامین مواد معدنی ضروری 
  • کاهش استرس جابجایی و گرمایی
  • افزایش تخم ریزی و باروری تخم ملکه 
  • افزایش عمر زنبور عسل
  • افزایش سرعت رشد کلنی
  • بهبود عملکرد سیستم ایمنی
  • بهبود پرورش نوزادان

  مزیت محصول: تامین مواد معدنی ضروری، کاهش استرس جابه‌جایی و گرمایی، افزایش تخم‌ریزی و باروری تخم ملکه، افزایش عمر زنبور عسل، افزایش سرعت رشد کلنی، بهبود عملکرد سیستم ایمنی، بهبود پرورش نوزادان

  مقدار مصرف: 

  • شربت روزانه 1 گرم به ازای هر کندو ۱۰ قاب (به ازای هر طبق ۱ گرم اضافه شود) 
  • کیک گرده و خمیر شیرین ۵ تا ۷ گرم به ازای هر کیلوگرم

  روش مصرف زیستا زنبور:

  • اضافه کردن به شربت 

  • اسپری روی قاب ها 

  • مخلوط با کیک گرده با خمیر شیرین