0

زیستا ریس (مخصوص اسب مسابقه)

مکمل کیلاته زیستا با داشتن عناصر معدنی کم مصرف، گامی مهم در تامین نیازهای اسب های مدرن امروزی برداشته است که با فرمولاسیون جدید قطعا به بهبود عملکرد اسب شما کمک خواهد کرد.

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

  این ترکیب وجود ندارد

  آلودگی های زیست محیطی ناشی از دفع مواد معدنی جذب نشده به محیط، تهدیدی جدی برای سلامت بشر و سایر موجودات زنده به شمار می رود. 

  از طرفی تامین نیازهای مواد معدنی کم مصرف و پر مصرف برای حیوانات حساسی مثل اسب غير قابل انکار است که با محصولات موجود بخش زیادی از مواد معدنی به صورت جذب نشده وارد محیط می گردد. 

  برای کاستن از این هدر رفت منابع و افزایش جذب مواد معدنی، بشر با اتکا به مواد معدنی کیلاته (یعنی به همان شکلی که در طبیعت و در گیاهان مصرفی توسط اسب یافت می شوند) گامی بزرگ در جهت بهبود کارایی و کاهش ضایعات زیست محیطی کرده است. 

  در این رابطه مکمل کیلاته زیستا با داشتن عناصر معدنی کم مصرف، گامی مهم در تامین نیازهای اسب های مدرن امروزی برداشته است که با فرمولاسیون جدید قطعا به بهبود عملکرد اسب شما کمک خواهد کرد. این محصول برای نهاده دامی قابل استفاده است.

  مزایای مصرف زيستا ريس:

  • افزایش قدرت و استقامت
  • بهبود اکسیژن رسانی 
  • سیستم ایمنی بهتر

  طریقه مصرف زیستا ریس:

  مقدار مصرف در اسب مسابقه: روزانه 10 گرم به ازای هر راس